فرش شکارگاه یک شاهکار هنری

روی آن نقش بسته است. در زمینه قالی، علاوه بر حیوانات وحشی و پرندگان، سوارانی با نیزه و شمشیر وجود دارد که به دنبال شکارند. پرندگان یا در حال پرواز هستند و یا با احتیاط از پشت یک بوته گل سر برآورده‌اند. در بافت فرش شکارگاه پنبه، ابریشم، پشم و