آموزش بافت تابلوفرش درتهران

آموزش :‌ چله کشی – زنجیره بافی – گلیم بافت – گره ترکی- نقشه خوانی – کد بافی

آموزش همزمان نقشه های سنتی و نقشه های کدبندی و

بافت تابلو فرشهای ابریشم و فرشهای زیر پایی

آموزش قالیبافی تابلو فرش فقط در 6 جلسه

آموزش قالیبافی تابلو فرش توسط استاد مجرب و دوره دیده با مدرک رسمی از سازمان میراث فرهنگی و گردشگری
-آموزش قالیبافی تابلو فرش با مدرک فنی و حرفه ای
-آموزش قالیبافی و تابلو فرش با بیمه تامین اجتماعی
-آموزش قالیبافی تابلو فرش به همراه وا خود اشتغالی
-آموزش قالیبافی تابلو فرش ویژه آقایان وبانوان
آموزش قالیبافی تابلو فرش با شرایط آسان برای شاغلین حتی جمعه ها
-تهیه و لوازم بافت و ابزار قالیبافی نخ و نقشه تابلو فرش
-آموزش خصوصی در آموزشگاه یا در منزل

-آموزش قالیبافی وتابلوفرش درتمام مناطق تهران

این یک فرصت استثنایی ست

“آموزش تابلوفرش فقط در6جلسه”

09125932201

02133196763

02122169174

09351571634

محمدی